Rodinné a systemické konstelace

Přihlášení na Rodinné a systemické konstelace

Vyberte si termín, který vám vyhovuje, a přihlášení k účasti na semináři proveďte kliknutím na odkaz přihlásit se. Vyplňte jméno, příjmení a kontaktní telefon (jinak přihláška nemůže být přijata), mailová adresa je nepovinná. Další políčka nyní nejsou k použití. Semináře se platí pouze hotově v den konání semináře při registraci.


Termíny seminářů rodinných a systemických konstelací
Datum Druh Počet přihláš. / Kapacita Stav Pozn. Přihlásit

Přihlášení na pravidelné semináře je zvýhodněno zlevněnou cenou 600 Kč za celodenní seminář. Je samozřejmě možné přijít i bez přihlášení přímo na seminář, cena pak je 650 Kč.


Systemické konstelace
Systemické konstelace navazují a jsou pokračováním Rodinných konstelaci podle Berta Hellingera pořádaných Poradnou pro uvolnění stresu Heleny Červinkové.

Jak probíhají pravidelné semináře
Semináře se konají jednou měsíčně v sobotu. Jsou celodenní s polední přestávkou na oběd. Konkrétní data na čtyři termíny konání jsou uvedena v přihlašovací tabulce a tři nejbližší též v Aktualitách. Pokud se přihlásíte nejpozději do týdne předem, bude Vám zaslán zvací dopis. Platby jsou možné v současnosti pouze hotově na místě konání semináře při registraci.

Upozornění
Rodinné konstelace nejsou vhodné pro labilní jedince, při akutní krizi, pro pacienty v léčbě psychiatra. Nejsou přístupné nezletilým. Během semináře je vhodné počítat se zvýšenou psychickou, emoční i fyzickou zátěží. RK nenahrazují lékařskou ani psychoterapeutickou péči.
Pacient v léčbě psychiatra nebo psychologa se může účastnit pouze s výslovným souhlasem svého ošetřujícího lékaře a po dohodě s lektorkou. Lektorka nepřebírá zodpovědnost za jakýkoli problém účastníka, který zatají tuto skutečnost.

Konstelace probíhají ve skupině prostřednictvím zástupců, které si klient vybere z přítomných za zástupce ve své konstelaci. Zástupci poskytnou obraz o vztazích v systému. V průběhu konstelace hledáme nejvhodnější řešení pro celý systém. Výsledkem je pochopení skrytých příčin, se kterými pak klient může dále pracovat v reálném životě.

Účastníci a zástupci. Konstelace působí na všechny přítomné. Každý i jako divák získává hluboké dojmy, protože to, co se děje v konstelaci, se dotýká všech přítomných. Zástupce pak vnímá emoce a stavy postav, které zastupuje, což prožitek prohlubuje. Může tak například pochopit situaci, ve které v reálném životě je, i ze strany dalších zúčastněných.

Osobní konstelace je možné zamluvit po dohodě s lektorkou přímo na seminářích na konkrétní termín. Každý má tedy jistotu a může se včas připravit a vyhledat potřebné rodinné či systémové informace. Lektorka si vyhrazuje právo rozhodnout, zda zakázka je nebo není odpovídající situaci a právo odmítnout zakázku.
Nově příchozím, kteří nemají zkušenosti s metodou systemických konstelací nestaví lektorka konstelace. Po dohodě je možno nově příchozím postavit konstelační vhled. Každá účast na semináři pomáhá při přípravě a pochopení toho, co klient má záměr uvidět, pochopit a změnit ve svém životě.

Jaké informace o rodině potřebujete?
Při přípravě na osobní konstelaci zjišťujete historii obou rodových linií nejméně do třetího kolena. Je třeba zahrnout i sourozence a rodiče ať vlastní či nevlastní. Hledejte osudy předků, např. osiření, předčasná úmrtí (do 40 let věku), potraty, rozvody, incesty, rodová fyzická a psychická onemocnění, „černé ovce rodiny“, sebevraždy, nemanželské děti, emigraci, životní neúspěch, nápadné opakování osudu v generacích, ztrátu nebo „nepoctivé“ nabytí majetku, válečné útrapy, útrapy v koncentračních táborech, přežití holocaustu, apod.

Rodinné konstelace pomáhají vnést do vztahů v rodině láskyplnost, porozumění, vzájemnou úctu a respekt k opomíjeným členům rodiny, systemické konstelace pomáhají zaujmout v systému to správné místo, přinášejí pochopení širších souvislostí a vzájemnou ohleduplnost.

Konání semináře
V případě přihlášení alespoň 7 účastníků do sobotního rána týden před konáním semináře budou probíhat konstelace v sále na Habrovce (8:45 - 17:00).
V případě přihlášení 3 - 5 účastníků a volné klubovny na Habrovce budeme pracovat v klubovně, délka semináře bude stanovena po domluvě s účastníky dle zadaných témat maximálně (9:00 - 17:00), v případě plné klubovny, seminář odpadá,
v případě přihlášení 1-2 účastníků je možno po dohodě pracovat individuálně metodou systemických konstelací, v tomto případě se jedná o kratší konzultace, ne celodenní, v rozmezí mezi 9:00 a 16:00 hodinou, čas si upřesníme individuelně telefonicky. Cena při individuální práci se řídí buď hodinovou sazbou nebo cenou za seminář dle výběru účastníka.
Ve všech případech je možno užívat varnou konvici k přípravě čaje či kávy.

Všichni přihlášení týden předem dostávají zvací dopis. V případě konání semináře je toto uvedeno ve sloupci stav = KONÁ SE. V případě zrušení semináře z důvodu malého počtu účastníků, je datum semináře odstraněno týden předem z tabulky. U každého data je uveden aktuální počet přihlášených. V případě zrušení semináře ze strany pořadatele se objednané konstelace po dohodě s příhlášenými přesouvají na některý z dalších termínů.
V případě zájmu o soukromou konzultaci je možno se domluvit telefonicky nebo mailem na adrese info@konstelace2012.cz Cena je 290 Kč/hodinu.

Odhlášení ze semináře
Přihlášku na seminář je při neúčasti třeba co nejdříve stornovat sms, ve které bude uvedeno jméno, příjmení, kontaktní telefon, vše shodné s uvedenými údaji v přihlášce nebo telefonicky v době od 19:00 do 20:00 hod 737 250 249 nebo mailem na adresu info@konstelace2012.cz, kde bude uvedeno jméno, příjmení, kontaktní telefon shodný s přihláškou.

SEMINÁŘE RODINNÝCH KONSTELACÍ

V KOLIK:
vždy od 8,45 do 17,00 (přestávka na oběd cca 1 - 1,5 h), začínáme v 9:00 hod

CENA:
Ceny vzhledem k ještě nekončící krizi ponechávám ve školním roce 2014/2015 na nákladech, tzn. 600 Kč za osobu při včasném přihlášení, na místě 650,- Kč. Sleva pro pár při včasném přihlášení 900 Kč. Káva a čaj je v ceně.

CO S SEBOU:
S sebou pohodlný oděv a přezutí. Doporučujeme přinést si vodu na pití, oběd je možno také přinést s sebou nebo se naobědvat v okolních restauracích.

KDE SE KONAJÍ SEMINÁŘE
Klikněte pro zvětšení
Místo konání: areál sv. Františka z Assisi
U Habrovky 2, Praha 4,
roh ulic U Habrovky a U krčské vodárny poblíž stranice metra C Budějovická. Výstup směr poliklinika, za parkovištěm polikliniky vlevo (ul. Na krčské stráni) a pak doprava kolem hasičů do areálu dřevěného kostelíka sv. Františka z Assisi.


Aktuality

Termíny systemických konstelací:

AktualityTOPlistOdkazy

Keltský archeopark Nasavrky
www.boii.cz

Česká asociace systemických konstelací
www.cask.cz

Maitrea
www.maitrea.cz

Sál Habrovka
www.michlehabrovka.cz

www.konstelace2012.cz - Ludmila Škvorová © leden 2012