Historie a odkazy

Bert Hellinger
je považován za zakladatele psychoterapeutické metody rodinných konstelací
cs.wikipedie.org
Hellinger.com
působí v Německu.

Patakyovi
Ing. Július a Beáta jsou reflexní terapeuté, pokračovatelé Jiřího Janči, jehož metodu dále zdokonalili
patakyovi.cz
působí v ČR nedaleko Prahy.

Jiří Janča
Ing., CSc., byl jednou z vůdčích postav přírodní medicíny u nás, je spoluautorem rozsáhlého Herbáře léčivých rostlin
obrazky.cz
zemřel v roce 2005.

Úvod

Rodinné a systemické konstelace
Metoda rodinných a systemických konstelací vznikla v 80. letech v Německu. Vytvořil ji terapeut Bert Hellinger a integroval v ní několik přístupů. Její původní užití bylo v oblasti rodinné terapie a práce s rodinným systémem. Metoda se velmi rychle rozšířila i do dalších oblastí, jako jsou partnerské vztahy, osobnostní rozvoj, psychosomatika, pracovní vztahy, firmy a organizace.

Konstelace na Habrovce
Poradna pro uvolnění stresu Heleny Červinkové pořádala pravidelné semináře rodinných konstelací zhruba jednou měsíčně již od roku 2003, kdy Helena Červinková ukončila první výcvik rodinných konstelací u Bhagata J.Zeilhofera. Od roku 2003 jí pomáhal s technickým zabezpečením seminářů její manžel Jiří Červinka, který v letech 2006 – 2007 absolvoval výcvik u Jana Bílého. Od konce roku 2007 začali pracovat ve dvojici. Od roku 2008 byly konstelace z Domu u tří borovic přesunuty do sálu na Habrovku. V únoru 2012 ukončili manželé Červinkovi pořádání seminářů a předali moderování seminářů Ludmile Škvorové.

Konstelace 2012
Ludmila Škvorová se účastnila seminářů Rodinných konstelací Poradny pro uvolnění stresu od roku 2004.
V roce 2005 absolvovala semináře Vědomé rození, vědomé umírání a spojení vnitřního muže a vnitřní ženy u Jacqueline Maria Longstaff,
v letech 2007 - 2009 prošla tréninkem Rodinné konstelace a Pohyby Duše v Institutu rodinných konstelací Bhagata J. Zeilhofera.
V letech 2009 a 2012 absolvovala Kurs reflexní terapie u Julia a Beaty Patakyových.
Od roku 2012 moderuje semináře Rodiných a systemických konstelací na Habrovce, poskytuje také individuální poradenství v oblasti rodinných systémů, psychosomatiky a uzdravování traumat rodových systémů.

Při své práci využívá zkušenosti ze své praxe v oblasti informatiky a v oblasti těla (Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, obor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů, promoce v roce 1984, 12 letá praxe v oblasti analýzy systémů a procesů, návrhy a implementace informačních systémů,
Farmaceutická fakulta University Karlovy, promoce v roce 2000, I. atestace obor lékárenství v roce 2005, 4 letá praxe v lékárenství).

Systémy uvnitř nás a kolem nás
Vše ať již v člověku, kolem člověka, v přírodě, v rodině, v práci, ve společnosti je možno vnímat jako systém. Každý systém se po čase dostane do rovnováhy, ale to neznamená, že rovnováha je příjemná pro všechny zúčastněné. A s tímto se dá pracovat. Pokud chceme zlepšit situaci například v rodině, můžeme uvidět reálněji situaci, přimout, odpustit. Tyto změny mohou pomoci ke změně v systému a systém se může ustálit v nové rovnováze. V rovnováze, která může být pro zúčastněné například méně bolestivá více láskyplná.

RNDr. Mgr. Ludmila Škvorová
Vnímám svět jako různost a jednotu.
Mám úctu ke všem velkým nenásilným duchovním směrům – židovství, křesťanství, buddhismus, druidství, apod.
Ludmila Škvorová Straková Mám úctu k předkům, k těm, kteří zde byli před námi, z jejichž zkušeností vycházíme, bez jejichž zkušeností bychom nebyli tam, kde jsme.
Mám úctu k mysli, emocím a tělu, nevidím v nich protivníky, ale spolupracující skutečnosti.
Vnímám duchovní i fyzický svět jako rovnocenné.
Mám úctu k Duchu i k Tělu, nepreferuji jedno na úkor druhého.
Mám úctu k síle muže a k síle ženy, mám úctu k zranitelnosti muže a ke zraněním ženy. Vnímám muže a ženu jako samostatné a doplňující se, jejich partnerství jako různost v jednotě.
Mám úctu k přírodě a k Zemi.
Miluji světlo, slunce, stromy a hory.

Aktuality

Termíny systemických konstelací:

AktualityTOPlistOdkazy

Keltský archeopark Nasavrky
www.boii.cz

Česká asociace systemických konstelací
www.cask.cz

Maitrea
www.maitrea.cz

Sál Habrovka
www.michlehabrovka.cz

www.konstelace2012.cz - Ludmila Škvorová © leden 2012