Historie a odkazy

Bert Hellinger
je považován za zakladatele psychoterapeutické metody rodinných konstelací
působí v Německu.

Patakyovi
Ing. Július a Beáta jsou reflexní terapeuté, pokračovatelé Jiřího Janči, jehož metodu dále zdokonalili
patakyovi.cz
působí v ČR nedaleko Prahy.

Jiří Janča
Ing., CSc., byl jednou z vůdčích postav přírodní medicíny u nás, je spoluautorem rozsáhlého Herbáře léčivých rostlin
obrazky.cz
zemřel v roce 2005.

Úvod

Rodinné a systemické konstelace
Metoda rodinných a systemických konstelací vznikla v 80. letech v Německu. Vytvořil ji terapeut Bert Hellinger a integroval v ní křesťanský pohled bezpomínečné lásky a přijetí člověka a principy afrického šamanismu. Její původní užití bylo v oblasti rodinné terapie a práce s rodinným systémem. Metoda se velmi rychle rozšířila i do dalších oblastí, jako jsou partnerské vztahy, osobnostní rozvoj, psychosomatika, pracovní vztahy, firmy a organizace.


Konstelace Poradny pro uvolnění stresu
Dům u tří borovic 2004 - 2008 a na Habrovce 2008 - 2012

Poradna pro uvolnění stresu Heleny Červinkové pořádala pravidelné semináře rodinných konstelací zhruba jednou měsíčně již od roku 2003, kdy Helena Červinková ukončila první výcvik rodinných konstelací u Bhagata J.Zeilhofera. Od roku 2003 jí pomáhal s technickým zabezpečením seminářů její manžel Jiří Červinka, který v letech 2006 – 2007 absolvoval výcvik u Jana Bílého. Od konce roku 2007 začali pracovat ve dvojici. Od roku 2008 byly konstelace z Domu u tří borovic přesunuty do sálu na Habrovku. V únoru 2012 ukončili manželé Červinkovi pořádání seminářů a předali moderování seminářů Ludmile Škvorové.


Konstelace na Habrovce 2012 - 2015

Ludmila Škvorová se účastnila seminářů Rodinných konstelací Poradny pro uvolnění stresu od roku 2004.
V roce 2005 absolvovala semináře Vědomé rození, vědomé umírání a spojení vnitřního muže a vnitřní ženy u Jacqueline Maria Longstaff,
v letech 2007 - 2009 prošla tréninkem Rodinné konstelace a Pohyby Duše v Institutu rodinných konstelací Bhagata J. Zeilhofera.
V letech 2009 a 2012 absolvovala Kurs reflexní terapie u Julia a Beaty Patakyových.
V roce 2011 absolvovala třídenní Seminář Berta Hellingera a jeho manželky v Praze-Dejvicích, v semiární místnosti DAP.
V letech 2012 až 2015 moderovala semináře Rodiných a systemických konstelací na Habrovce, poskytovala také individuální poradenství v oblasti rodinných systémů, psychosomatiky a uzdravování traumat rodových systémů.
Při své práci využívala zkušenosti ze své praxe v oblasti informatiky a v oblasti těla (Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, obor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů, promoce v roce 1984, 12 letá praxe v oblasti analýzy systémů a procesů, návrhy a implementace informačních systémů,
Farmaceutická fakulta University Karlovy, promoce v roce 2000, I. atestace obor lékárenství v roce 2005, 6 letá praxe v lékárenství).
V roce 2015 ukončila pořádání seminářů na Habrovce z důvodu mnoha změn ve správě farnosti a správě sálu na Habrovce a z důvodu péče o vážně nemocného otce.

V současné době semináře neorganizuje.
AktualityAktuality

V současné době semináře neprobíhají.
TOPlistOdkazy

www.konstelace2012.cz - Ludmila Škvorová © leden 2012